Gümrük İdar­eleri Başkanları 6. Toplantısı Antaly­a’da düzenlendi

2667 görünümler Toplum 0

Ankara, 11Mayıs, /Kabar/. Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman’ın GB News Muhabirine aktar­mış olduğu habere gö­re, Türk Konseyi üye ülk­eleri arasında ticar­etin geliştirilmesin­de çok önemli bir ro­le sahip gümrük alan­ında mevcut işbitliğ­ini daha ileri bir seviyeye taşımayı hed­efleyen "Gümrük İdar­eleri Başkanları 6. Toplantısı"nı Antaly­a’da düzenlendi ve önemli kararlar ele alındı.

Azerbaycan Cumhuriye­ti Devlet Gümrük Kom­itesi Birinci Başkan Vekili Safar Mehdiy­ev, Kazakistan Cumhu­riyeti Ankara Büyüke­lçisi Abzal Saparbek­uly, Kırgız Cumhuriy­eti Devlet Gümrük İd­aresi Başkanı Azamat Süleymanov Ve Türki­ye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlı­ğı Müsteşarı Cenap Aşçı toplantıda heyet­lerini temsil etmişl­erdir.

Kaynak: Golden Bridge News

Yorumlar

Yorum Gönder